August 10, 2016

Servicii

Humboldt Spirit_logo

 

I. Servicii consultanță :

› elaborarea Studiului de fezabilitate. Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv. Studiul se efectuează conform cerințelor HG 28/2008, așa cum specifică ghidurile solicitantului pentru Programele Operaționale 2014-2020,
› elaborarea documentației aferente proiectului conform cerințelor procedurale ale finanțatorului, a memoriului justificativ;
› efectuarea analizei tehnico economice (parte integranta din studiul de fezabilitate )
› efectuarea analizei cost beneficiu (parte integranta din studiul de fezabilitate )
› elaborarea studiilor de piață, de evaluare etc. (parte integranta din studiul de fezabilitate )
› asistenta la intocmirea dosarului cererii de financiare : completarea cererii de finantare si intocmirea dosarului administrative
› asistenta de specialitate la depunerea dosarului cererii de finantare si pentru formularea raspunsurilor la informatiile suplimentare solicitate de AM in perioada evaluarii , conformitatii si eligibilitatii proiectului
› asistenta de specialitate la incheierea contractului intre beneficiar si AM

II. Proiectul tehnic

Proiectul tehnic, realizat conform normativelor aplicabile în vigoare, va conține cele patru specialități (arhitectură, tehnologie, rezistență, instalații electrice si sanitare) pentru facilitatea de producție vizată, va fi avizat de experți autorizați M.L.P.A.T și se va realiza în două faze:
› documentația pentru obținerea Autorizatiei de Constructie (a cărei dovadă de depunere în vederea obținerii AC este necesară la depunerea dosarului de finanțare);
› proiectul tehnic de detaliu, necesar în etapa deblocării finanțării vine în continuarea DTAC si rezultatul este documentatia completa necesara demararii implementarii.

III. Obținerea de avize si acorduri

› elaborarea documentațiilor necesare, relația cu autoritățile implicate și reprezentarea investitorului în relație cu terții implicați în proces, pentru activitățile detaliate in Anexa 3 generice, dar fără a se limita la acestea (proiecte specifice pot necesita alte tipuri de avize, acorduri, diligențe sau parcurgere de etape necesare complexului de procese incluse în noțiunea de avizare) .

 

 

 

checklist-icon Consultanta precontractuala mind-map-paper-icon  Elaborarea cererii de finanatare
money-graph-icon  Consultanta pe perioada de implementare music-equalizer-icon Consultanta de monitorizare
open-sign-icon Servicii optionale dupa cerinta clientului